Chat with us, powered by LiveChat
Loading...
Flytning2020-01-27T19:56:00+02:00

Flytning

ML serviceteam – Dit transport & flytteteam tilbyder seriøs og professionel flytning,
uanset om det vedrører privatflytning, erhvervs- eller virksomhedsflyt.

For os er det altafgørende at kunden får den bedste oplevelse og har lyst til at benytte vores team igen en anden gang. Derfor lægger vores flytteteam stor vægt på punktlighed, tillid, godt humør og service af høj kvalitet – hver gang.
Vi har flere forskellige hjælpemidler til at sikre forsvarlig indpakning af dine ejendele under flytningen, så du kan føle dig tryg når du vælger os til, at varetage din flytteopgave.

Udover at vi altid overholder aftalte betingelser og aftalte tidspunkter, så er vi meget påpasselige når vi håndterer dine ejendele. Vi ved nemlig godt at en flytning ikke bare handler om at få et møbel flyttet fra A til B. Ofte er der tale om ejendele der ikke kan erstattes.
Vores flytteteam går derfor ind til alle opgaver med stor respekt og er gerne behjælpelige med både ned- og udpakning, afmontering af lamper, gardiner, hårde hvidevarer m.v. Alting foregår selvfølgelig efter kundens anvisninger.

Skulle du mod forventning mangle ting til flytningen, såsom flyttekasser, flyttetæpper til opbevaringsrum eller måske endda noget helt tredje, så kan du fortælle dette inden ankomst og det vil blive medbragt. Vores webshop er på vej, hvor du også i fremtiden vil kunne finde alt du behøver til og efter flytningen har fundet sted.

Vigtigst for os er kundens tilfredshed, og ved enhver flytning gør vi vores for, at gøre os fortjent til kundens anerkendelse. Dette tror vi på er hvad der har skabt fundamentet for, at ML Serviceteam i dag kan kalde sig Danmarks førende indenfor service.

Skulle der mod forventning ske et uheld, så er vi dækket af en af markedets bedste forsikringer.
Se mere under forsikringer, hvor du kan læse uddybende om din sikkerhed ved, at flytte med ML Serviceteam. Du kan også se mere om os, og læse vores bedømmelser på flyttetilbud.dk

Priser

Hos ML Serviceteam går vi op i, at vores priser er fair. Derfor tager vi ikke overpriser, og følger de gængse priser på markedet. Du kan hos os være sikker på, at der ikke er skjulte gebyrer. Vi har hos ML Serviceteam gjort alle vores priser overkommelige, og vil du høre nærmere er du altid velkommen til at kontakte os.

Hos ML Serviceteam har vi ændret den danske flyttebranche ved at gøre vores priser konkurrencedygtige for alle. Ved at skære alt unødvendigt væk og nøjes med de eneste ting du måtte få brug for på din opgave, samt vi styre virksomhedens omkostninger med hård hånd, er vi i stand til at tilbyde priser, som giver fuld tilfredshed for pengene – og altid med en prisgaranti sammenlignet med, hvad andre flyttefirmaer tilbyder.

OBS! Vi gør opmærksom på at der kan forekomme tillæg ved kørsel udenfor Storkøbenhavn.

Service Timepris ex. moms Timepris inkl. moms
1 mand + bil (20 m3)  439 DKK 549 DKK
2 mand + bil (20 m3) 760 DKK 950 DKK
3 mand + bil (20 m3) 1020 DKK 1.275 DKK
Tillæg    
Weekendtillæg 20 %  
Byrdetillæg Der beregnes et byrdetillæg på kr. 800,00
for alle genstande, der vejer over 80 kg.
 
Etagetillæg Ved flytning hhv. ned fra og op på 2. etage eller derover
beregnes et etagetillæg på kr. 900,00 såfremt der er mere
end 4 møbler/flyttekasser/genstande der skal bæres ned eller op.
Der beregnes ikke tillæg hvis der er elevator.
 
Km-tillæg Vi gør opmærksom på at der ved kørsel udenfor Storkøbenhavn pålægges et tillæg.
Dette afhænger af den individuelle opgave.
 

Flyttekasser

Ved lån eller køb af flyttekasser, leveres disse ved ankomst, og de lånte tages med samme dag, hvis ikke de sælges til kunden. Ved misvedligeholdelse dækker kunden flyttekassen til nypris.

Timepris

ML Serviceteam tilbyder at arbejde ud fra timepris fremfor fastprisaftale, hvis kunden ønsker dette. Se vejledende timepriser ovenfor.

Fastprisaftale

Med en fastprisaftale fra ML Serviceteam får du en fast pris at forholde dig til for hele opgaven. Dette kræver dog, at vi kan planlægge ruten inden opgaven påbegyndes.

Transportflytning

Dette er klart billigste måde at flytte på. Vi stiller en bil og en chauffør til rådighed, resten står du for. Vores chauffør vil pakke bilen for jer, så tingene er spændt forsvarligt op til lageret bag bilen.

Flytterengøring

ML Serviceteam tilbyder rengøring med 15% rabat, hvis det bestilles i forbindelse med flyttetilbud. Vores grundige og veluddannet rengøringsteam kan klare opgaven i et snuptag. Sørg for at få så meget af dit indskud retur som muligt – få rengjort professionelt.

Tungløft

ML Serviceteam er specialister i tungløft, og ingen opgave er for tung for os. Vores veltrænede personale har både muskler og erfaringen med sig, når de ankommer på din adresse. Vi tilbyder at håndterer uhåndgribelige varer, tunge og skrøbeligt og endda klaverer.

Vi er bla. Trænet i:
• Billardborde
• Erhvervskopimaskiner
• Kunstneriske skulpturer
• Erhvervshvidevarer
• Store glaselementer
• Fitnessmaskiner
• Meget andet

At flytte ting på et halvt ton kræver de rette fagfolk. Dette er vigtigt ikke selv at give sig i kast med, da teknik og udstyr spiller en afgørende rolle. ML Serviceteam fraråder alle former for forsøg selv, uden professionel hjælp. Vi tager gerne en uforpligtende snak med dig omkring, hvad du selv kan gøre inden vores ankomst, eller hvis elementet blokerer for andet der er nødvendigt at flytte. Dog er alt på eget ansvar, og ML Serviceteam er kun ansvarlige for de skader, vi selv måtte pådrage et møbel eller andet element.

ML Serviceteam har rigtigt mange års erfaring med tungløft, og glæder os til at klare din opgave til perfektion. Derfor er vi det rette valg, hvis tingene er uvurderlige og uerstattelige. Det kræver tillid at få et flyttefirma til at rykke arvestykker, værdifulde genstande eller designervarer, den tillid har vi opbygget i vores historik af tilfredse kunder. Vælg os for et sikkert valg.

Vi har ofte flyttet store elementer på lidt plads. Store elementer som visse sofaer, uadskillelige møbler eller værdifulde malerier. Din tryghed er alt for os, dette vil vi gerne fortælle mere om, via andre cases vi har haft med tungløft. Tidligere kunders udtalelser er også mulige at finde.
Har du spørgsmål eller søger du mere viden omkring tungløft, så kontakt os gerne forneden, eller bliv kontakten via ’Ring Op’ i venstre side.

Forsikring

Vi er forsikret hos Codan, forsikring er altid inkluderet
1. §1 Forsikring/erstatning
2. Er flyttekasserne ikke pakket af ML Serviceteam eget personale, er de ikke omfattet af ML Serviceteam’s forsikring, men derimod af kundens egen indboforsikring.
3. Flyttebilen er ved af og pålæsning en arbejdsplads, man er som kunde ikke omfattet af nogen forsikring hvis man bevæger sig ind i flyttebilen.
4. Der skal gøres opmærksom på forsikringsskader under selve flytningen eller senest 48 timer efter endt flytning.
5. Forsikringen dækker ikke mindre ridser eller skrammer på brugte møbler, dørkarme eller vinduer. Kun mindre ridser på helt nye møbler dækkes.
6. Alle møbler der har skabslåger, skuffer eller lignende skal være sikret/aflåst med tape/film eller nøgler for at være dækket af forsikringen.
7. Indbo såsom skabe og andre møbler der på grund af sin beskaffenhed ikke kan tåle de normale påvirkninger ved en flytning eller ikke kan bære sin vægt er ikke dækket af forsikringen. Her kan være tale om Ikea skabe eller gamle møbler som skiller ad under flytning.
8. Vælger kunden at gøre brug af egne hjælpere er det kundens egen indboforsikring der dækker skaden.
9. Forsikringen dækker ikke skader på planter, stueplanter.
10. Er flytningen ikke bestilt med pakning så skal kunden selv sørge for at skrøbelige genstande såsom lamper, billeder, glas-skulpturer etc. er pakket forsvarligt ind i bobleplast eller andet beskyttelses-emballage. Vi henviser til ML Serviceteam’s webshop.
11. Forsikringen dækker ikke elektrisk udstyr medmindre ML Serviceteam har forvoldt synlig skade, eller medmindre anden skriftlig aftale foreligger med ML Serviceteam.
12. Er flytningen ikke bestilt med pakning så er det kundens ansvar at være ordentligt nedpakket når flyttebilen ankommer.
13. Når erstatningen er betalt, overgår ejendomsretten af det bortkomne/beskadigede til ML Serviceteam. I stedet for kontant betaling kan ML Serviceteam vælge at lade det beskadigede reparere (håndværksmæssigt korrekt).

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende transport og flytning

1) Vilkår

Vilkår som ikke fremgår af nærværende betingelser eller ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

2) Transport og flytning

Hvilket omfatter op- og nedbæring, kørsel samt løs anbringelse af flytte- eller transportgods, efter kundens anvisning.
A) Af- og påmontering falder udenfor ML serviceteams forpligtelse, men kan aftales særskilt.
B) Alle ordrer og instruktioner skal af kunden angives direkte til ML serviceteams administation.

3) Erstatning

A) ML serviceteam er kun ansvarlig for bortkomst eller skade, som skyldes fejl eller forsømmelser hos ML serviceteam eller det antagne mandskab. ML serviceteam er således f.eks. Ikke ansvarlig for tab, der skyldes uforudsigelig, udefrakommende begivenheder eller godsets egen beskaffenhed – herunder at godset ikke tåler påvirkninger, som normalt forekommer under transport og flytning.
B) ML serviceteams erstatningspligt begrænses til genskaffelsesværdien af en genstand umiddelbart inden skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes, medmindre ML serviceteam på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar for nøje specificerende genstande. Ligeledes tages der forebehold for værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.
C) ML serviceteam påtager sig ikke ansvar for bortkomst eller skade, der skyldes behandling, ned- og udpakning, læsning samt, aflæsning foretaget af kunden eller personer der handler på dennes vegne ej heller gods som kunden selv hjælper med at håndtere ved enten på- eller aflæsning, op- eller nedbæring.
D) Det forventes at skrøbelige genstande er ordenligt emballeret inden opgavens opstart. Gods som kunne pakkes forsvarligt i flyttekasser, men ikke er pakket i flyttekasser, erstattes ikke.
E) ML serviceteam er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes firmaets forhold.
F) Kunden har pligt til skriftligt at gøre ML serviceteam opmærksom på, hvis der er tale om særligt værdifuldt gods, såsom antikviteter, kunstgenstande, malerier m.v.

4) Reklamation

A) Krav om erstatning for eventuelle skader eller mangler på gods, skal ved synlige skader og mangler, ske ved modtagelsen af godset til ML serviceteams chauffør. Straks herefter rettes direkte henvendelse til ML serviceteams kontor. Eventuel billededokumentation og skadesanmeldelse skal herefter fremsende på forlangende og være i ML serviceteams besiddelse senest 48 timer efter modtagelsen af godset. For øvrige skader skal skriftlig dokumentation ligeledes være ML serviceteam i hænde senest 48 timer efter modtagelse af godset/indboet. Overholdes ovennævnte frister ikke, vil erstatningskrav ikke kunne gøres gældende.

5) Pris og betaling

A) Tilbud er gældende i 8 dage fra afgivelse og sker på basis af de på tilbudsdagen gældende arbejdslønninger, takster, fragter og valutakurser m.v. Prisberegning starter og slutter på kundens adresser. I tilfælde af, at kundens start/slut adresse ligger langt fra ML serviceteams hovedadresse påregnes der et tillæg for dette.
B) Der opkræves betaling ved arbejdes afslutning, med mindre andet er aftalt. Betaling kan desuden foregå via bankoverførsel eller opkræves forud for opgaven.
C) I tilbud indarbejdes efter aftale betaling for levering af flyttekasser, ind- og udpakning, transport af tunge genstande over 80kg, unormale udgifter grundet særligt vanskelige adgangstrapper og tilkørselsforhold, samt kontante udlæg og omkostninger i forbindelse med transporten, færgebilletter, broafgift m.v. Disse forhold skal oplyses før opgavens opstart. Er tilbud afgivet uden hensynstagen til specielle forhold, fordi de ej er oplyst af kunden opkræves der ekstra betaling herfor.
D) ML serviceteam har tilbageholdelsesret for den aktuelle fragt i ikke aflæsset (udleveret) gods svarende til det indbo, som dækker det aktuelle fakturabeløb.
E) Hvis en bestilt flytning på grund af forhold, som kunden er ansvarlig for, ikke kan udføres som aftalt, skal ML serviceteam være berettiget til at få dækket dokumenteret tab det måtte lide, idet vederlaget dog ikke kan overstige den aftalte pris for flytningen.
Denne bestemmelse træder dog ikke i kraft, såfremt ændringen af det aftalte skyldes forhold, som kunden bevisligt ikke har kunnet undgå og hvis følger kunden var ude af stand til at hindre, og kunden har meddelt ML serviceteam dette, senest 24 timer og ved virksomhedsflytninger senest 3 dage før den aftalte tid for opgavens begyndelse.
F) Ønsker kunden afbestilling af flytning/transport skal dette meddeles senest 48 timer før den aftale dag. Hvis afbestillingen ikke sker rettidigt betaler kunden i henhold til punkt 6 e.
G) For skyldige beløb der ikke er betalt rettidigt til ML serviceteam beregnes 0,70% i rente pr. Påbegyndt måned samt rykkergebyr på kr. 100,00. Såfremt andet ikke er aftalt er betalingsbetingelser ved bankoverførsel følgende: fakturadato + 8 dage.


Få et tilbud

Flyt fra


Elevator?

Flyt til


Elevator?


Er datoen fleksibel?
Flyttetype

Ønskes opbevaring?

JaNej


RING MIG OP